“Fit for 55: România va trebui să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 12,7% până în 2030”

error: Content is protected !!