“Contractele de racordare la reţea vizează, până în 2025, proiecte pentru energie eoliană de circa 3.000 MW (Asociația Română pentru Energie Regenerabilă)”

error: Content is protected !!